Contact
Disclaimer
Zoeken:
  ideeënmarkt voor de
 positieverbetering van zelfstandige uitgeverijen
 
 
 
|login / logout
   

   #TITEL#

distributie en losse verkoop

het seminar
doelgroep
parallelsessie 1 en 2
programma
aanmelden seminar
miniparallelsessie 3
platform
aanmelden sponsor
meer informatie
sprekers
organisatie
presentaties
partners
sponsoren
nieuwsbrief
enquête
seminar 2004
aandachtsgebieden uitgeverijen
 
 
 Enquête kansen en mogelijkheden van distributie en losse verkoop
GEA adviesgroep voert in opdracht van het Bedrijfsfonds voor de Pers een onderzoek uit naar innovatie en alternatieven op het gebied van distributie en losse verkoop van uitgaven (periodieken) met een kleine oplage. Daarom vragen wij u als uitgever om uw medewerking aan dit onderzoek en deze enquête.

De enquête is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- contactgegevens geënquêteerde
- bedrijfsgegevens
- huidige situatie en verwachtingen van de toekomst
- vijftien stellingen
- aanvullende bedrijfsgegevens.
 
Tijdsbesteding en wat krijg ik er voor terug
Het invullen van de enquête neemt 5 tot 7 minuten van uw tijd in beslag. De antwoorden op de enquête worden vertrouwelijk behandeld, geanonimiseerd en niet anders dan voor dit doel gebruikt. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd onder andere via het Bedrijfsfonds voor de Pers en in de vakbladen. De voorlopige resultaten zijn tijdens het seminar Platform for publishers 2 behandeld.
Wilt u geïnformeerd worden over de resultaten van de enquête? Vul dan aan het einde van de enquête uw e-mailadres in.

 
Contactgegevens geënquêteerde
Controleer of vul uw contactgegevens in. (* verplicht veld)
   
de heer / mevrouw *
voornaam of initialen *
achternaam *
bedrijf *
functie *

 
Bedrijfsgegevens
Hoeveel periodieken (tijdschriften) brengt uw uitgeverij op de markt?
 
aantal titels met een kleine oplage
(totaal verspreide oplage t/m 10.000)

 
aantal titels met een middelgrote oplage
(totaal verspreide oplage van 10.001 t/m 50.000)

 
aantal titels met een grote oplage
(totaal verspreide oplage boven 50.000)

+
totaal aantal titels

 
De volgende enquêtevragen hebben betrekking op één uitgave met een kleine, middelgrote of grote oplage. Kies één van uw uitgaven en geef van deze titel de oplage aan. (maak selectie: klein, middelgroot of groot)

 
Huidige situatie en verwachtingen van de toekomst 
Welke verkoopkanalen zet uw uitgeverij nu (in 2006) in? Welke verkoopkanalen verwacht u in 2010 en 2014 in te zetten? Geef aan welk percentage van de totaal verspreide oplage van de desbetreffende titel via dat kanaal bij de lezer terecht komen. (het mag een schatting zijn)
 

naam titel                               mediumsoort                              totaal verspreide oplage

        

verschijnt x per jaar                                                        exact aantal:

 
Inzet verkoopkanalen
(% totaal verspreide oplage)    losse           losse           losse           
                                             verkoop      verkoop       verkoop      losse
         abonne-      controlled    distributie-   direct via     evene-       verkoop
         menten       circulation    organisatie  winkeliers    menten       internet       overig

2006:                                           

2010:                                           

2014:                                           


 
Postverzending
Welke (post)organisaties worden nu (in 2006) ingezet voor het versturen van uw desbetreffende titel naar abonnees? (meer antwoorden mogelijk)
 
     ik verspreid mijn uitgaven niet per post
     Koninklijke TNT post (voorheen Koninklijke TPG Post)
     Sandd
     Selekt Mail
     stads- en steekpost
     huis-aan-huis verspreiding
     ik organiseer zelf de verzending (eigen bezorgers)
     de verzending wordt georganiseerd door het grafimediabedrijf
     anders, te weten: 
     weet ik niet.

 
Geef uw algemene waardering. (maak selectie: helemaal mee eens, mee eens, mee oneens, helemaal oneens, geen mening/n.v.t.)
 
Ik ben tevreden over de dienstverlening van aanbieders van postverzending van periodieken.
maak selectie

 
Ik ben tevreden over de prijsstelling van aanbieders van postverzending van periodieken.

 
Er zijn voldoende aanbieders van postverzending van periodieken.

 

 
Distributie en losse verkoop
Welke distributieorganisaties met een landelijke dekking worden nu (in 2006) ingezet voor de losse verkoop in winkels en andere outlets van uw desbetreffende titel? (meer antwoorden mogelijk)
 
     ik heb geen losse verkoop met een landelijke dekking, maar wil dat wel
     ik heb geen losse verkoop met een landelijke dekking, en wil dat ook niet
     Aldipress
     Betapress
     ADN
     van Gelderen
     Primera
     ik verzorg mijn eigen distributie naar winkels en/of outlets
     anders, te weten: 
     weet ik niet.

 
Geef uw algemene waardering. (maak selectie: helemaal mee eens, mee eens, mee oneens, helemaal oneens, geen mening/n.v.t.)
 
Ik ben tevreden over de dienstverlening van distributieorganisaties van losse verkoop.
maak selectie

 
Ik ben tevreden over de prijsstelling van distributieorganisaties van losse verkoop.

 
Er zijn voldoende aanbieders van distributie en losse verkoop.

 

 
Hoe groot is de gemiddelde retourstroom van uw desbetreffende titel uit winkels en andere outlets? Onder retourstroom rekenen wij alle onverkochte bladen, dus ook de bladen die vervolgens via een ander kanaal of in een andere samenstelling toch nog verkocht worden. (het mag een schatting zijn)
 
maak een selectie (<10%, 10-20%, 20-30%, 30-40%, 40-50%, 50-60%, >60%)

 
Hebt u suggesties en/of ideeën op het gebied van postverzending, distributie en losse verkoop?

 
Vijftien stellingen
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen. (maak selectie: helemaal mee eens, mee eens, mee oneens, helemaal oneens, geen mening/n.v.t.)
 
 
Er zijn voldoende alternatieve distributiekanalen en verkooppunten voor losse verkoop.
maak selectie

 
Losse verkoop via distributieorganisaties is voor mijn titel een geschikt kanaal.

 
Ik realiseer een goed rendement uit losse verkoop van mijn titel via distributieorganisaties.

 
Losse verkoop is voor mijn titel voornamelijk een marketinginstrument.

 
Mijn retourstroom is een noodzakelijk gevolg van de vele distributiepunten die ik moet voorzien.

 
Uitgaven met een kleine oplage wordt te weinig schapruimte geboden.

 
Uitgaven met een kleine oplage moet ook geen schapruimte geboden worden.

 
Zelf (doelgroepgerichte) outlets benaderen is rendabel voor uitgaven met een kleine oplage.

 
Uitgaven met een kleine oplage moeten het volledig hebben van abonnementen.

 
Internet is de goede optie voor uitgaven met een kleine oplage om hun doelgroep te bereiken.

 
Ik zou mijn titel online (via een webshop) los willen verkopen.

 
Online adverteren is effectief om abonnementen- en losse verkoop te stimuleren.

 
Ik zou bereid zijn om voor schapruimte in een winkel/outlet te betalen.

 
Ik zou bereid zijn om voor extra exposure in een winkel/outlet te betalen.

 
Ik zou bereid zijn content digitaal per artikel of als volledige titel te verkopen.

 

 
Aanvullende bedrijfsgegevens
Vul aanvullende bedrijfsgegevens van de uitgeverij-organisatie in. De reden dat wij u vragen deze gegevens in te vullen is om een mogelijk verband te kunnen leggen tussen de typologie van de uitgever, de uitgave en de mogelijkheden en de knelpunten in de distributie en losse verkoop. (géén van de velden zijn verplicht)
 
aantal medewerkers in vaste dienst
 

(maak selectie)
(aantal fte)

aantal freelance medewerkers
 

omzet in 2005
 

type uitgeverij

anders, te weten:


 
Hebt u aanvullingen, opmerkingen en/of suggesties aangaande deze enquête?

 
Ten slotte.

In het kader van het onderzoek willen wij enkele uitgeverijen van tijdschriften benaderen voor een interview. Wilt u hieraan meewerken? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.
Ja Nee
 
Wilt u geïnformeerd worden over de resultaten van deze enquête? Vul dan uw e-mailadres in.
Ja Nee
 
telefoonummer
e-mail
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Druk op de button 'verstuur' om de enquête af te sluiten en de enquête te versturen.