Contact
Disclaimer
Zoeken:
  ideeŽnmarkt voor de
 positieverbetering van zelfstandige uitgeverijen
 
 
 
|login / logout
   

   #TITEL#

distributie en losse verkoop

het seminar
doelgroep
parallelsessie 1 en 2
programma
aanmelden seminar
miniparallelsessie 3
platform
aanmelden sponsor
meer informatie
sprekers
organisatie
presentaties
partners
sponsoren
nieuwsbrief
enquÍte
seminar 2004
aandachtsgebieden uitgeverijen
 
 

Partners Platform for publishers

(Branche)organisaties die de uitgeverijen vertegenwoordigen en/of ondersteunen, zoals het Nederlands Uitgeversverbond, de Nederlandse Nieuwsbladpers, Bladwijzer, Mira Media en Syntens/Nederland gaat digitaal zijn als partner verbonden aan dit initiatief. Tevens zijn uitgevers van vakbladen zoals Mediafacts, InCT en Vakblad betrokken en natuurlijk ook aanwezig op het seminar. 


Een korte introductie
 

NUV
Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging van de uitgevers in Nederland. Het verbond behartigt de collectieve belangen van alle aangesloten uitgevers. Het NUV biedt zijn leden expertise op het gebied van juridische en sociaal-economische vraagstukken (collectieve belangen van de leden, maar ook individuele leden en de groepsverenigingen).

Binnen de overkoepelende organisatie van het NUV zijn vijf zelfstandige, markt- en identiteitsgebonden groepen werkzaam: Groep Algemene Uitgevers (GAU), Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), Groep Nederlandse Dagbladpers (NDP), Groep Publiekstijdschriften (GPT) en Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW). De leden zijn zowel lid van het NUV als van ťťn of meer groepen. Dat laatste is afhankelijk van het vakgebied waarop het lid zijn producten uitgeeft. De groepen kennen specifieke activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de eigen leden en de meer gerichte belangenbehartiging.

De uitgeefbranche is continu in beweging en het blijft noodzakelijk de tendensen in de markt nauwlettend te volgen. Het NUV-beleid houdt rekening met de nieuwste ontwikkelingen op het maatschappelijke, sociaal-economische, politieke en juridische vlak en speelt daar zo goed en adequaat als mogelijk op in. Het NUV ondersteunt de leden bij het signaleren van trends om hen heen en reageert daarop met diensten en belangenbehartiging. Het creŽren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers is daarbij van groot belang.
 

NNP
De NNP is een landelijke organisatie van lokale nieuwsmedia: betaalde en onbetaalde plaatselijke kranten, kabelkranten, nieuwssites. Meer dan zestig uitgeverijen uit het hele land hebben zich in de NNP verenigd. Alleen al aan gedrukte nieuwsbladen zijn er zoín 150 bij de NNP aangesloten, met een totale wekelijkse oplage van ruim drie miljoen exemplaren. Om lid te worden moeten uitgevers met hun media aan bepaalde criteria voldoen. Het gaat daarbij vooral om de aandacht die de redactie heeft voor lokaal/regionaal nieuws. Redactionele en commerciŽle zaken dienen in de krant gescheiden te blijven. Een medium dat het Ďkeurmerkí van de NNP draagt, is in de ogen van de lezers een gezaghebbende informatiebron voor wat er in hun wijk, dorp, stad of streek gebeurt.

De NNP ontplooit tal van activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van de lokale media te versterken. Uitgeverijen die bij de NNP zijn aangesloten, ontvangen regelmatig een Nieuwsbrief (ook per e-mail). Enige keren per jaar verschijnt het NNP-Magazine met nieuws en achtergrondinformatie. Voor de leden organiseert de NNP (opfris)cursussen, workshops, seminars en andere informatieve bijeenkomsten; vaak gehouden in het centraal gelegen NNP-kantoor te Amersfoort. De NNP participeert in de Raad voor de Journalistiek en onderhandelt met de NVJ over de CAO voor nieuwsbladjournalisten. De NNP is aangesloten bij de ROTA (Raad voor Orde en Toezicht op het Advertentiewezen). Tegen een speciaal tarief kunnen leden een beroep doen op een juridisch adviseur van de vereniging. Voor bezorgers is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Met bestuur en directie van het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft de NNP regelmatig contact, evenals met het ministerie van OCW.
 

Bladwijzer
Bladwijzer is een vereniging voor zelfstandige tijdschriftuitgeverijen. Het primaire doel van Bladwijzer is de pluriformiteit van de pers te bevorderen en te behouden en ertoe bij te dragen dat kleine uitgaven op een gezonde commerciŽle basis kunnen voortbestaan. Onderling overleg en kennisuitwisseling vormen tevens een belangrijk onderdeel. Bladwijzer richt zich op commerciŽle en non-profit uitgevers van onafhankelijke tijdschriften met een relatief lage oplage. Speciale aandacht verdient de ondersteuning van publicaties van culturele en etnische minderheden. Door regulier overleg, het signaleren en (collectief) aanpakken van diverse knelpunten kunnen de aangesloten uitgeverijen hun kosten drukken en gemakkelijker in hun bestaan voorzien.
 

Mira Media
Mira Media is een landelijke organisatie die tot doel heeft de etnisch culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving in de media te laten weerklinken. Aanvankelijk richtte Mira Media zich met name op de audiovisuele media, in toenemende mate wordt echter ook met printmedia samengewerkt.

Mira Media ondersteunt mediaprofessionals met een niet Nederlandse achtergrond door middel van informatieverstrekking, cursussen en trainingen, adviseert bij de interculturalisatie van media-organisaties en organiseert mediatrainingen voor woordvoerders en deskundigen met een niet Nederlandse achtergrond.
 

Syntens / Nederland gaat digitaal
Syntens is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Syntens zet aan tot succesvol innoveren, versterkt het innovatievermogen van ondernemend Nederland en levert daarmee zichtbaar een bijdrage aan duurzame groei. Een innovatie is een vernieuwing in product, dienst, proces of organisatie. Bij innovatievermogen gaat het om het werken aan een op innovatie gerichte strategie, kennisnetwerk, cultuur, structuur, middelen en attitude bij de ondernemer en zijn medewerkers. Bij duurzame groei gaat het om een lange termijn ontwikkeling van de onderneming in goede harmonie met haar omgeving. Samen met de ondernemer wordt een 2-4 jarig innovatieactieplan opgesteld. Tijdens deze meerjaren relatie ontwikkelt de ondernemer, ondersteund door Syntens, een aantal concrete innovaties. Een innovatieproces kan begeleid worden door een Syntensadviseur, maar kan ook het resultaat zijn van een (publieke) kennisleverancier. Van de ondernemer wordt tijdens dit proces een actieve houding gevraagd. Hij neemt het voortouw en Syntens begeleidt hem met name bij het scherp articuleren van zijn vraag.
 

Vakblad en e-publisher
Vakblad is bestemd voor directies en medewerkers van uitgeverijen van vak- en wetenschappelijke informatie. De medewerkers zijn in sturende zin betrokken zijn bij het primaire proces van het bedrijf: het multimediale uitgeefproces. Vakblad is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift dat zich op deze specifieke doelgroep richt. Vakblad verschijnt acht maal per jaar in een oplage van 1.850 exemplaren en met een omvang van 20 pagina's. Vakblad is een uitgave van FolioDynamica B.V., en tevens het officiŽle orgaan van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het NUV. Van dit blad is verschijnt tevens een elektronische variant, eVakblad: een gratis e-mailmagazine. Naast Vakblad en eVakblad wordt e-publisher driewekelijks uitgebracht. E-publisher is een e-zine over de kansen van elektronisch uitgeven voor uitgeverijen.
 

InCT
Het vakblad InCT is een kwartaaluitgave voor uitgeven, innovatie en ict en bestaat sinds november 2002. Het magazine bericht ieder kwartaal over innovaties op het gebied van uitgeven. Naast de printuitgave organiseert InCT ieder jaar twee succesvolle events: InCTformatie in het voorjaar en InCTspiratie in het najaar. Op de website inct.nl is dagelijks nieuws te lezen daarnaast verschijnt een wekelijkse nieuwsbrief per e-mail.
 

Media Facts
Media Facts, gestart in 1998,  is een vakblad voor managers in de uitgeefbranche in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift is een uitgave van Media Business Press te Rotterdam; de redactie van het blad zetelt in Amsterdam. Media Facts onderscheidt zich van andere mediabladen door de brede berichtgeving over alle sectoren van de uitgeverijbranche. Dat zijn met name dagbladen, algemene boeken, educatieve uitgaven en leermiddelen, publiekstijdschriften, opiniebladen, digitale media, uitgaven voor vak- en wetenschap, corporate en customer uitgaven. Het blad bericht over de nieuwste ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland. Media Facts telt zo'n 4.000 abonnees. Het tijdschrift bereikt uitgevers, marketing managers, hoofden van automatiseringsafdelingen en hoofdredacteuren. Het blad wordt gekenmerkt door de diversiteit aan onderwerpen en de informerende en opiniŽrende berichtgeving.

Jaarlijks organiseert Media Facts het Nationaal Uitgevers Congres met sprekers uit binnen- en buitenland. In 2004 introduceerde Media Facts een nieuw 'event' voor de Nederlandse en Vlaamse uitgeverswereld, de Nationale Uitgeef Dag. Op een uitgebreide beursvloer bieden producenten en leveranciers hun producten en diensten aan. Daarnaast zijn er diverse lezingen, seminars, workshops en discussies. De website van Media Facts trekt momenteel maandelijks 12.000 bezoekers. De site bevat actueel binnen- en buitenlandse nieuws, een uitgebreide agenda van alle belangrijke evenementen in de uitgeverijwereld, en dossiers over specifieke onderwerpen. Tevens publiceert het vakblad de Media Facts Publishing Alert, een elektronische nieuwsbrief die drie keer in de week in de mailbox van de geÔnteresseerden terecht komt. Het is een uitgebreide nieuwsbrief met zo'n 20 binnenlandse en buitenlandse berichten. Tevens zijn de meest recente vacatures in de uitgeverijbranche erin opgenomen. Een jaarlijkse uitgave is het Oranje Boekje, een uitgeefwijzer waarin de toeleveranciers voor de uitgeverijsector zich presenteren. Met regelmaat organiseert Media Facts workshops en seminars over zowel technische als vakinhoudelijke issues. Tevens organiseert Media Facts studiereizen, waartoe het o.a. een samenwerkingsverband gesloten heeft met het American Press Institute voor bedrijfsbezoeken aan innoverende uitgeverijen in de VS.