Contact
Disclaimer
Zoeken:
  ideeënmarkt voor de
 positieverbetering van zelfstandige uitgeverijen
 
 
 
|login / logout
   

   #TITEL#

distributie en losse verkoop

het seminar
doelgroep
parallelsessie 1 en 2
programma
aanmelden seminar
miniparallelsessie 3
platform
aanmelden sponsor
meer informatie
sprekers
organisatie
presentaties
partners
sponsoren
nieuwsbrief
enquête
seminar 2004
aandachtsgebieden uitgeverijen
 
 

Organisatie Platform for publishers

Platform for publishers wordt georganiseerd door het Bedrijfsfonds voor de Pers en GEA adviesgroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

André Knol, a.knol@gea.nl
Tom van der Meij, t.vandermeij@gea.nl

GEA adviesgroep bv
Stationsplein 28
1382 AD Weesp
tel +31 (0)294 410919
fax +31 (0)294 415071


Een korte introductie
 

Bedrijfsfonds voor de Pers
In het kader van de zorgplicht van de overheid is op basis van de Mediawet het Bedrijfsfonds voor de Pers als zelfstandig bestuursorgaan ingesteld. Het doel van het Bedrijfsfonds voor de Pers is het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.
Om aan die doelstelling tegemoet te komen kan het Bedrijfsfonds voor de Pers financiële steun aan persorganen verlenen in de vorm van kredieten, kredietfaciliteiten of uitkeringen, dan wel onderzoek verrichten of laten verrichten ten behoeve van het functioneren van de pers.
 

GEA adviesgroep bv
GEA adviesgroep is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in communicatie-, uitgeef- en documentprocessen. Grafimediabedrijven, corporate publishers, uitgeverijen, overheden en (middel)grote organisaties worden geadviseerd op het gebied van strategie, beleid en organisatie. De visie van GEA is erop gericht problemen en vraagstukken van bedrijven en organisaties te zien en te beschouwen in de context van de toegevoegde waardeketens en mediaprocessen waarbinnen zij opereren, van initiatiefnemer tot en met de eindgebruiker/klant. In het licht van deze visie heeft GEA de doelstelling ‘programmamanagers voor resultaat’ te zijn.
Binnen deze missie past de geformuleerde doelstelling van het Platform for publishers uitstekend, daar de uitgever hierdoor in staat wordt gesteld het bedrijfsrendement te verhogen en daarmee tegemoet te komen aan de waarborg van de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering.